Podvodnícka firma

Tu je vyjadrenie ČOI z ktorého jasne vyplýva, že firma Servatech na čele s podvodníkom Plechatom nedodržiava zákony. Toto je pravda a nie bludy Plecháčika.

Vyřízení podnětu č. P 9397/15/1000

Vážený pane.

V návaznosti na náš předchozí dopis Vám sdělujeme, že pracovníci České obchodní inspekce, inspektorát Středočeský a Hl město Praha, zahájil s obchodní společností Servatech s.r.o. kontrolu zaměřenou na dodržování zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a prošetření vašeho podnětu, týkajícího se reklamace tabletu.

Na základě zjištěných skutečností lze konstatovat, že Vaše reklamace vady tabletu Symfony Second MID, uplatněna dne 8.12.2014 nebyla prodávajícím vyřízena v zákonem stanovené lhutě 30 ti dnu. Za uvedené zjištění porušení zákona o ochraně spotřebitele bude vuči prodávajícímu provedeno sankční opatření v pravomoci ČOI.

Podáváme Vám tuto zprávu a jsme s pozdravem !

Ing. Jan Štěpánek
ředitel České obchodní inspekce
inspektorát Středočeský a Hl.m.Praha
se sídlem v Praze.

Autor: Sjekel